ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΔΙΒΙΜ1 (ΕΟΠΠΕΠ) / ΚΩΔ. ΑΔΕΙΑΣ 2100633


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

To Σπουδαστήρι Santa είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού!

Λειτουργεί ως επίσημο ΚΕΔΙΒΙΜ1 ΕΕΣ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1). Υπάγεται στην εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας, με Αρ.Αδείας 2100633.
Η σχολή είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο Εκπαιδευτήριο σε όλα τα προγράμματα σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού) και παρέχει κατόπιν εξετάσεων Πτυχία αναγνωρισμένα σε αξία Περιεχομένου, Διαδικασιών και Χρήσης Εγκαταστάσεων.